Volejte 777 142 936

Přezkoušení bodového systému

Bodovým hodnocením se zajišťuje sledování opakovaného páchání přestupků nebo trestných činů, spáchaných porušením vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích řidičem mototrového vozidla nebo že se řidič porušování těchto povinností nedopouští.

Kdy žádat o vrácení řidičského oprávnění?

O vrácení řidičského oprávnění můžete požádat nejdříve až za 1 rok (pokud vám byl jako sankce uložen zákaz řízení motorových vozidel na dobu delší než 1 rok, pak můžete o vrácení požádat až po uplynutí dané doby). Žádost se podává písemně u příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností. Přitom musíte prokázat, že jste byli přezkoušeni z odborné způsobilosti, a doklad o této zkoušce nesmí být starší než 30 dní. Při tomto přezkoušení vás čeká písemný (nebo počítačový) test z předpisů o provozu, jedna nebo více otázek kolem údržby vozidla a předvedení praktické jízdy s vozidlem. Vozidlo pro zkoušku ( a případné "doučování") - na vaše náklady - poskytne autoškola. Po vrácení řidičského oprávnění vám budou všechny dosavadní body smazány a začnete znovu s čistým  "bodovým kontem".