Volejte 777 142 936

Více informací o školení řidičů

Změna zákona č.247/2000 platná od 1.8.2011, která umožňuje snadněji získat profesní průkaz pro některé řidiče za určitých podmínek.

První část změny zákona se týká řidičů, kteří si vyměnili profesní průkaz, ale nezúčastnili se pravidelného školení pro jeho výměnu a zároveň nepracovali jako řidič citace zákona: (4) Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení předepsaným způsobem podle § 48, je povinen, pokud hodlá opět řídit vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin. znamená to , že musíte absolvovat kurz v rozsahu 35 hodin, aby vám byl vyměněn profesní průkaz po skončení jeho platnosti za nový druhá část změny zákona se týká řidičů , kteří si nechali tzv. propadnout profesní průkaz a v roce 2008 ho nevyměnili za nový nebo získali řidičské oprávnění na skupiny C a D před určitým datem viz odstavec pod. citace zákona: (5) Ustanovení odstavce 4 platí obdobně i pro řidiče, kteří dosud nebyli držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo dokladu osvědčujícího profesní způsobilost, vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisu Evropské unie6b) avšak řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C a C+E jim bylo uděleno před 10. zářím 2009, a jde-li o řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E, před 10. zářím 2008. znamená to opět absolvovat kurz v rozsahu 35 hodin bez přezkoušení a poté vám bude vydán profesní průkaz