Volejte 777 142 936

Řidičák již od 17 let.

Do kurzu k získání řidičského oprávnění skupiny "B" je možné nastoupit nejdříve 18 měsíců před dovršení věku. Po absolvování kurzu a úspěšném zvládnutí závěrečné zkoušky je na základě žádosti 17 letému řidiči vystaven řidičský průkaz. Do 18. narozenin však nesmí tento řidič řídit samostatně. Na místě vedle něj totiž musí vždy  sedět tzv. MENTOR. To je osoba, kterou si 17 letý řidič sám vybere a nechá ji k sobě zapsat v registru řidičů. Celkem může mít zapsány až 4 mentory.   Mentor musí splňovat následující podmínky: * Oprávnění "B" mu bylo uděleno před alespoň 10 lety, * posledních 5 let je držitelem řidičského oprávnění skupiny "B", * posledních 5 let nepozbyl právo k řízení, * nemá v daný okamžik zadržený řidičský průkaz, * v bodovém hodnocení řidičů má zapsáno 0 bodů, * se zápisem souhlasí.