NOVINKY


22.2.2016   
Změna zákona č. 247/2000 Sb. od 20.2.2016
Vzhledem ke změně zkouškového systému motocyklů a s tím spojeným navýšením vstupních nákladů, byly upraveny ceny výcviku na všech skupinách motocyklů.
7.10.2013   
Změna formuláře
Pozor! Nová žádost o přijetí k výuce a výcviku - v záložce "Přihláška" - platná od 15.10.2013.
1.6.2012   
Kurzy hospodárné jízdy
Ověřte si svou (energetickou) třídu řidiče ! Přihlaste se na hodinový kurz se zkušeným lektorem, který Vám pomůže zlepšit si jízdní styl ve prospěch nižší spotřeby pohonných hmot a vyšší bezpečnosti dopravy.
18.5.2012   
Více informací o školení řidičů
Změna zákona č.247/2000 platná od 1.8.2011 ,která umožňuje snadněji získat profesní průkaz pro některé řidiče za určitých podmínek: první část změny zákona se týká řidičů , kteří si vyměnili profesní průkaz, ale nezúčastnili se pravidelného školení pro jeho výměnu a zároveň nepracovali jako řidič citace zákona: (4) Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení předepsaným způsobem podle § 48, je povinen, pokud hodlá opět řídit vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin. znamená to , že musíte absolvovat kurz v rozsahu 35 hodin, aby vám byl vyměněn profesní průkaz po skončení jeho platnosti za nový druhá část změny zákona se týká řidičů , kteří si nechali tzv. propadnout profesní průkaz a v roce 2008 ho nevyměnili za nový nebo získali řidičské oprávnění na skupiny C a D před určitým datem viz odstavec pod. citace zákona: (5) Ustanovení odstavce 4 platí obdobně i pro řidiče, kteří dosud nebyli držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo dokladu osvědčujícího profesní způsobilost, vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisu Evropské unie6b) avšak řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C a C+E jim bylo uděleno před 10. zářím 2009, a jde-li o řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E, před 10. zářím 2008. znamená to opět absolvovat kurz v rozsahu 35 hodin bez přezkoušení a poté vám bude vydán profesní průkaz
10.5.2012   
Autoškola na splátky
Chtěli byste mít řidičské oprávnění, ale nezbývají vám finance? Vzhledem k dnešní situaci na trhu jsme pro vás našli možnost financování našich služeb. Splátky lze domluvit přímo na místě.
1.5.2012   
Bodový systém a vrácení řidičského oprávnění
SKONČIL VÁM ZÁKAZ ŘÍZENÍ? K opětnému získání řidičského oprávnění, díky jeho ztrátě bodovým systémem, je třeba se podrobit přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Více info o přezkoušení přímo u nás v autoškole Šlechta.
18.4.2012   
Zájemci o řidičské oprávnění
Pokud jste se rozhodli absolvovat kurs u nás v autoškole Šlechta, je potřeba vyplnit žádost a spolu s ní potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti od lékaře. Více informací a možnost stáhnutí potřebných dokumentů najdete v sekci PŘIHLÁŠKA.

Autoškola Hradec Králové

Upřesňující informace o změnách ceníku výcviku motocyklů

Eco Drive - Kurzy hospodárné jízdy

Příhlášení do kurzu on-line

Autoškola Šlechta s.r.o. v HK razí filosofii poskytovat službu na maximální úrovni a snažit se vyjít všem uchazečům o ŘP vstříc. Můžeme s uspokojením konstatovat, že tento záměr se firmě daří realizovat a i nadále rozšiřovat, ke všeobecné spokojenosti našich zákazníků a k nelibosti naší konkurence.

Proč autoškola Šlechta s.r.o. Hradec Králové?

Zajišťuje kompletní služby týkající se výuky a výcviku žadatelů o řidičský průkaz všech skupin podle zákona č. 247/00 a ve znění pozdějších předpisů.
Dále otevřela školící středisko pro školení řidičů.Zajišťuje školení řidičů v Hradci Králové i ve své pobočce v Novém Bydžově, dále školíme i v Přelouči.

Pravidelné školení řidičů

7 hodin, v rozsahu skupin C, C+E až D+E - školení 1x ročně

140 hodin, v rozsahu C,C+e, D, D+E - školíme podle počtu uchazečů

280 hodin, v rozsahu C,C+e, D, D+E - školíme podle počtu uchazešů

35 hodin v rozsahu D,D+E - doškolení ke stávajícímu profesnímu průkazu skupiny C,C+E - školíne podle počtu uchazečů

Školení řidičů referentských vozidel

školení řidičů referentských vozidel provádíme po celé ČR v našich i vašich prostorách, výhodou pro firmy je domácí zázemí

Autoškola Hradec Králové poskytuje řidičské oprávnění všech skupin:

Autoškola Šlechta s.r.o. v HK byla založena v roce 1990 a od té doby rozšířila výcvik uchazečů o řidičské oprávnění pro všechny skupiny řidičských průkazů (skupina A, skupina B, skupina C, skupina D, skupina E, skupina T...).

Autoškola Hradec Králové provádí školení řidičů!

Naše autoškola nabízí školení řidičů na profesní úrovni, školení řidičů z povolání a školení řidičů referentů.

Autoškola Hradec Králové nabízí přezkoušení bodového systému!

Podmínkou pro vrácení řidičského oprávnění je doklad o přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Naše autoškola Hradec Králové nabízí možnost tohoto přezkoušení.

Stačí přinést přihlášku, potvrzení od lékaře a doložení ukončení zákazu činnosti, nebo výpis z karty řidiče od příslušného úřadu města (Magistrátu).

Autoškola Hradec Králové - autoškola pro tělesně postižené - handicap

Naše autoškola disponuje vozidlem s ručním ovládáním. Naše prostory jsme upravili pro přístup vozíčkářům.

 Foto učebnice